Home

Info

                        Reddingsbrigade West Zeeuws Vlaanderen

Trainingen

Iedere zaterdagochtend wordt getraind in sportcomplex ‘De Eenhoorn’ Oostburg.

De lessen worden verdeeld in twee groepen:

Leeftijdscategorie vanaf 10 jaar en >15 jaar

    . 10.00 tot 11.00 uur zwemt de derde groep (Junior Redder)

Leeftijdscategorie tussen 6 en 10 jaar

Zorg dat je 15 minuten voor aanvang aanwezig bent!

In de maanden juli en augustus wordt niet in het zwembad gezwommen.

De penningmeester of zijn vervang(st)er is iedere zaterdagochtend aanwezig van 09.00 tot 10.00 uur.

Contributie

De actieve leden betalen slechts 14 euro per maand aan contributie.

Studerende leden en ouders betalen per kalenderjaar een vast bedrag van 42,50 euro. Iedere keer wanneer ze komen zwemmen wordt 1,50 euro betaald.

Naast het lidmaatschap van reddingsbrigade West Zeeuws Vlaanderen betaald iedereen die lid wordt eenmalig 5 euro administratiekosten.

(Bovengenoemde prijzen zijn wijzigingen voorbehouden)

Het innen van de contributie gebeurt twee maal per jaar (september en januari).

Examen zwemmen

Eénmaal per jaar (in juni) wordt examen gezwommen. Deze examens worden afgenomen door examenofficials van Reddingsbrigade Nederland. De kosten van het examenzwemmen zijn dagprijs. Bij aanmelding voor het examen zwemmen dient gelijktijdig het examengeld te worden voldaan. Restitutie is niet mogelijk.

In december worden de STA-diploma’s gezwommen. Dit is het zwemmen van een bepaalde afstand, van 100 meter tot 1000 meter. De grotere afstanden worden tijdens de zomermaanden zee gezwommen.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk (brief of email) gebeuren. Tijdelijke uitschrijving wegens langdurige ziekte is onder bepaalde voorwaarden bij bestuursbesluit mogelijk.